Leer Spaans online

… leer gratis Spaans online

Spaans Leren biedt een gratis taalcursus aan bestaande uit twaalf lessen. Inschrijving is niet nodig; je wordt door ons niet geregistreerd. Beschouw de gratis Spaanse cursus als een visitekaartje voor onze bedrijfsactiviteiten.

Wat kan ik van jullie Spaanse cursus verwachten?

De belangrijkste en meest karakteristieke aspecten van de Spaanse taal komen aan de orde:

 • uitspraak
 • werkwoorden vervoegen
 • ser en estar, ofwel 2 x zijn
 • tegenwoordige en verleden tijden
 • de subjuntivo, of aanvoegende wijs
 • gebiedende wijs
 • tellen, klokkijken, kalender
 • y mucho más …

Deze internetcursus is een uitstekende ondersteuning, als je voor beroep of liefhebberij Spaans wilt leren, natuurlijk bij Spaans Leren zelf, of aan één van de vele instituten in Nederland en België. Ook is het een leuke voorbereiding op een taalvakantie in Spanje of een reis door Latijns-Amerika.

Las lecciones

 1. lección uno
  el alfabeto español y su pronunciación
 2. lección dos
  masculino/femenino, vraagwoorden, ser/estar, werkwoorden op -ar, -er en -ir
 3. lección tres
  hay, (rang)telwoorden, tener, llamarse, samengestelde zinnen
 4. lección cuatro
  willen, houden van/leuk of lekker vinden, onderweg (a pie, en coche), gaan
 5. lección cinco
  vergelijkingen, de vergrotende en overtreffende trap, het bijvoeglijk naamwoord
 6. lección seis
  aanwijzende voornaamwoorden, plaatsaanduidingen, wederkerende werkwoorden
 7. lección siete
  klokkijken, dagen, maanden, jaartallen, seizoenen, por en para
 8. lección ocho
  afwijkende werkwoorden, imperativo, subjuntivo
 9. lección nueve
  persoonlijke voornaamwoorden
 10. lección diez
  de twee verleden tijden, imperfecto en indefinido
 11. lección once
  de gebiedende wijs (2), nogmaals ser en estar/hay
 12. lección doce
  speciale zegswijzen m.b.v. van werkwoordcombinaties

Auteursrechten en gebruik

Op de cursus rusten auteursrechten en hij is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Vermenigvuldiging en/of verspreiding ervan is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Spaans Leren. Aan de gratis cursus kunnen geen rechten ontleend worden.